Reforç escolar

Cicle Inicial

Aquest enllaç ens durà a un blog on hi podrem trobar fitxes imprimibles de diferents matèries, a més d’altres activitats que ens poden ser de profit. És el següent: A dins de l’aula.

El cabàs de les fitxes. Fitxes imprimibles per a primer i segon de primària, sobretot de matemàtiques.

Lector. Comprensió lectora.

Quadern de vacances. 1r de primària. (diverses àrees)

Matemàtiques divertides. Un llistat d’enllaços on trobarem molts recursos per a treballar les matemàtiques d’una forma diferent.

Proves d’avaluació inicial. A partir d’aquesta web podrem accedir a diverses proves per a validar el nivell inicial dels infants.

Cicle Mitjà

Recurs per a la comprensió lectora.

Activitats de reforç Català. 4t de primària.

Reforç i ampliació. Matemàtiques . Voramar Santillana 3er.

Reforç i ampliació. Matemàtiques. Voramar Santillana 4rt.

Coneixement del Medi. 3r de primària.

Coneixement del Medi. 4t de primària.

Multiplicar amb els dits.

Cicle Superior

Reforç i ampliació de Matemàtiques. 5è de primària.

Conjunt de recursos a pinterest per a treballar les matemàtiques de 5è de primària. (Cal estar registrat).

Exercicis manipulatius per entendre les fraccions.

Coneixement del Medi. 5è de primària.

Coneixement del Medi. 6è de primària.

Educació secundària

En aquest enllaç trobarem diverses fitxes de matemàtiques en diferents formats, en especial en format Word. L’enllaç és el següent: Toomates.

Fitxes de reforç per a l’educació secundària. Català.

Exercicis de matemàtiques dels Quaderns de Maria Antònia Canals

Exercicis: En aquest enllaç podem trobar diversos exercicis matemàtics per a diferents cicles de primària.

Activitats Jclic

Per tal d’aprofitar aquestes activitats és necessari que ens descarreguem l’aplicació jclic. Aixo ho podem fer al següent enllaç: Descarregar Jclic.

Un cop descarregat, aquí trobem un cercador d’activitats per àrees, idiomes o nivells. És el següent: Cercador d’activitats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s