Recursos socioeducatius

Comunitat d’aprenentatge: Un espai que es defineix com un “Projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula”. En aquest blog podem trobar teories i idees referents a la didàctica que ens poden fer qüestionar allò que fem i cercar noves formes d’aplicació.

Resiliència Infantil. Recull de publicacions, articles de revista, dossiers temàtics i conferències DIXIT que proporcionen informació i recursos per entendre la resiliència en els infants i per potenciar i desenvolupar aquesta capacitat que té l’ésser humà per afrontar les dificultats i les adversitats, superar-les i transformar-les en quelcom positiu.

Com elaborar un bon projecte interdisciplinari. A l’escola, generalment, organitzem els continguts en àrees i distribuïm el treball d’aquestes àrees en un horari. Aquest fet provoca que treballem les matèries de manera aïllada i que fragmentem l’aprenentatge. Una manera d’eliminar les barreres entre les disciplines és el treball interdisciplinari. Aquest tipus de treball comporta un canvi metodològic i organitzatiu que trenca les barreres entre la teoria i la pràctica, i permet treballar una temàtica englobant les diferents disciplines.

L’escola que somio… L’escola que vull! Sovint penso què faria si tingués l’oportunitat de crear una escola des de zero, i considero que aquest exercici mental és molt interessant tan pels mestres, a nivell individual, com a nivell de centre. D’aquesta reflexió en poden sortir idees molt útils i enriquidores per aplicar a les nostres escoles.

Agenda de les emocions. Per aconseguir que un infant creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions n’han de formar part. És important que els infants aprenguin a gestionar les pròpies emocions: controlar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima … La relació amb els altres és essencial i cal que ajudem els nostres alumnes a forjar-se una intel·ligència emocional.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s