Qui som?

El Centre Obert de Vilanova i la Geltrú és, segons marca la Cartera de Serveis Socials, un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que s’inscriu dins el marc d’actuació dels serveis socials bàsics. El Centre Obert ha de donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i ha de compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Aquest servei va dirigit a enfortir la xarxa d’atenció i els recursos cap als infants i adolescents del municipi de Vilanova i la Geltrú, especialment aquells que viuen una situació de vulnerabilitat i risc social. Està dissenyat com a recurs socioeducatiu que treballa dins les línies generals emmarcades per la legislació de Serveis Socials de Catalunya.

El nostre horari és de 17 a 19:30 hores, de dilluns a dijous. Ens podeu trobar als diversos centres cívics de la ciutat.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s