Una mirada Montessori

Cada dimarts, el Centre Obert de Ponent, rep la visita de la Cristina o la Marcela de Montessori i la Geltrú. Elles són les guies que ens presenten els materials Montessori i ens formen als educadors per poder acompanyar als nens i nenes en els seus aprenentatges.

La pedagogia Montessori és una pedagogia centrada en l’infant, on és ell que dirigeix els seus aprenentatges. Ja que l’infant posseeix una ment absorbent, aprenent inconscientment del seu entorn.  Els tres pilars són: L’ambient, el guia i l’infant.

Per això és necessari proveir un ambient d’aprenentatge pel desenvolupament dels nens i les nenes. L’ambient és preparat amb materials didàctics, activitats variades que reflecteixin tots els aspectes del desenvolupament de l’infant i aquestes han de ser agradables i adequades per les necessitats i interessos dels participants. Un ambient ordenat on es fomenta la llibertat, l’adquisició de confiança en un mateix, la independència, la coordinació, l’ordre i la concentració.

Els materials Montessori són una eina que ajuden al desenvolupament de l’infant i a la seva autoconstrucció. Acompanyen a entendre el que aprèn mitjançant una experiència sensorial concreta, així realment està aprenent i no memoritzant. Aquests materials estan pensats per despertar la curiositat de l’infant i guiar-lo pel desig d’aprendre.

Els nens i nenes del Ponent els hi agrada molt poder treballar d’aquesta manera, a partir de l’experiència i la manipulació dels materials que viuen com un joc mentre s’enriqueixen d’aprenentatges.

Esperem seguir aprenent per acompanyar als infants en la nostra tasca educativa amb aquesta nova mirada cap a l’educació integral de l’infant.

This slideshow requires JavaScript.


“La primera feina de l’educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi” -Maria Montessori-

Advertisements

One response to “Una mirada Montessori

  1. Gràcies per l´article. M´ha encantat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s